باشگاه ایکس بادی امیر ابراهیمی
از آنجا که بافت های عضلانی فرد در عرض چند ثانیه خسته می شوند، بدن برای طولانی شدن استقامت چند روش را اتخاذ کرده است. بافت های با کشش عضلانی کم (قرمز) هر چند زیاد قدرتمند نیستند اما ابتدا در انقباض های ارادی به دلیل بازدهی بالا مورد استفاده قرار می گیرند. سپس بافت های قوی اما کم بازده برای کمک به ادامه کار اضافه می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند.
علاوه بر این، عضلات همواره بافت های خود را تقویت می کنند تا همیشه , و حتی در شرایط لزوم انرژی ذخیره داشته باشند. بنابراین، استفاده تمام بافت ها به طور ارادی و همزمان یک موضوع غیرممکن است. این موضوع سبب میشود که بیشتر بافت های ذخیره کننده انرژی به رنگ سفید باشند.

ایکس بادی خیابان امیر ابراهییمی


EMS با عبور از سیستم سوخت و ساز انرژی بدن به طور مستقیم بر روی عضلات کار می کند. در نتیجه هیچ محدودیتی برای بالا بردن میزان درصد بافت های فعال در EMS وجود ندارد .EMS همه ی بافت ها را تحریک می کند و این مسئله به ورزشکار اجازه می دهد تا تمرینی را تجربه کند که با وسیله های دیگر قابل انجام نیست. ماهیت شگفت انگیز این تمرین باعث افزایش نسبت قدرت به وزن می شودو همچنین باعث افزایش رشد در سطح مقطع عرضی و تقسیم بهینه بافت و تبدیل بافت میانی به بافت سفید، می شود.

سرعت به کارگیری بافت ها سرعت به کارگیری حداکثر انقباض بافت عضلانی ، 20 میلی ثانیه برای بافت سفید و 65 میلی ثانیه برای بافت قرمز است. بافت قرمز در شروع انقباضات استفاده می شود و بافت سفید فقط در صورت نیاز مورد استفاده قرار میگیرد. ایکس بادی خیابان امیر ابراهییمی اما دستورالعمل فعالیت و بکارگیری طبیعی را برعکس می کند. جریان عموما راحت تر از طريق نورون بزرگتر در بافت سفید (مقاومت کمتر) حرکت می کند و باعث می شود که الیاف قرمز و ميانی در پاسخ به فعالیت بافت سفید ،زمان واکنش خود راکاهش دهند و این موضوع سبب می شود که در انقباضات به صورت بهتر عمل کنند. کاهش زمان واکنش سبب می شود که EMS برای بهبود سرعت انواع بافت مناسب باشد که یک عامل کلیدی در حرکات انفجاری است.


از تئوری تا عملی شدن


مزایای ایکس بادی به صورت تئوری وار و گسترده مورد بحث قرار گرفته است اما چالش واقعی ادغام موفق بحث نظری ان با یک برنامه تمرینی است. چهار کاربرد اصلی برای EMS در تمرین ورزشی وجود دارد:
اول: برای افزایش حداکثری قدرت و توان دوم: به عنوان ابزار بهبودی سوم: به عنوان ابزار توانبخشی چهارم: به عنوان ابزاری برای یادگیری و بکارگیری عضلات

افزایش حداکثری توان


ایکس بادی خیابان امیر ابراهییمی یکی از قوی ترین و کوتاه ترین روش های تقویت قدرت و افزایش بازدهی بدن می باشد. کارهای کوتس نشان می دهد که پس از بیست و پنج جلسه (که می تواند در مدت 4 تا 7هفته انجام شود) قدرت افزایش یافته است. با این حال، بنابر تجربه من، بسیاری از علائم در 10 تا 15 جلسه افزایش قدرت ، ناچیز و کم بود اما 10 تا 15 جلسه، سرعت به کارگیری عضلات را به حداکثر می رساند که قابل قبول است.
برنامه بلند مدت
قدرت، پایه و اساس حرکات خاص ورزشی است، بنابراین هر چه زودتر هم در شرایط عمومی و هم اختصاصی باید پایه ریزی گردد. به طور کلی، قدرت برآورده کننده نیازهای پیشرفت برای مراحل اولیه زندگی حرفه ای در ورزش است. بنابراین تا زمانی که ورزشکار به موارد لازم در قدرت دست یابد، برنامه باید حفظ شود (در نظر داشته باشید که این مطلب به ورزشکاران غیر حرفه ای نیز مربوط می شود). در چند سال اول، افزایش قدرت به میزان 25٪ و یا حتی بالاتر، مورد نیاز است. این نیاز به سرعت کاهش می یابد و ورزشکاران برتر بین المللی در حدود رشد 6٪ در سال یا کمتر را نیاز خواهند داشت. تنها سوالی که باقی می ماند این است که چرا ورزشکاران دائما برنامه قدرتی خود را برای رسیدن ان به بالاترین حد در طول حرفه خود ادامه نمی دهند؟
عناصر اساسی تمرینات سنگین باید برای دریافت انرژی از سیستم عصبی مرکزی با هم رقابت کنند. دونده های تازه کار هر چقدر هم تلاش کنند باز نمیتواند سیستم عصبی مرکزی خودرا کنترل کنند اما با پیشرفت در حرفه خود ، کنترل این سیستم به صورت نمایی افزایش می یابد( حتی اگر میزان تمرینات ثابت باقی بماند). بنابراین برای سرعت پیشرفت بیشتر، باید با شیب کمتری بر سختی تمرینات افزود.
به محض شروع حرفه ای آمادگی جسمانی، باید از EMS برای افزایش قدرت استفاده شود. افزایش میزان قدرت برای پیشرفت حرفه ای باید در طول زمان کاهش داشته باشد. برنامه چهار ساله دونده های سرعت برتر در طول سالهای اول و دوم نیازمند دو بار تمرین قدرتی با EMS است اما در سال سوم تنها یک بار تمرین و در سال چهارم در صورت نیاز انجام می شود.
برای پیشرفت سریع،افزایش عضله ران ثانویه و عضلات عقب ران باید در اولویت باشند. این افزایش می تواند ارادی باشد حتی اگر ورزشکار به اندازه کافی سریع و یا به اندازه کافی ماهر نباشد. ادغام با برنامه تمرینی
تمرین قدرتی EMS باید با تمرین قدرتی لیفت انجام شود. انجام این دو روش با هم نیرو را افزایش می بخشد. باید توجه داشت سیستم ایکس بادی خیابان امیر ابراهییمی باید به صورت مرحله ای انجام شود تا بتواند روند ملایمی را دنبال کند. تمرینات جدید دوی سرعت ، یک برنامه سالانه سه گانه با سه مرحله قدرتی است که دوتای اول ان شامل EMS می باشد. سومین مرحله قدرتی کوتاهتر است و هدف بهبود عملکرد را دارد. ما دو مرحله اول قدرتی لیفت سنگین را در 7 هفته و با سیستم "313"انجام می دهیم. یعنی 3 هفته افزایش با شدت زیاد، 1 هفته با شدت متوسط، و سپس 3 هفته دیگر لیفتینگ با شدت بالا برای رسیدن به حداکثر سازگاری انجام می شود.
EMS در هفته های دوم و سوم به برنامه تمرینی اضافه می شود. تمرین های سرعتی و لیفتینگ ما در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و تمرین استقامتی در روز شنبه انجام می شود(سه شنبه و پنج شنبه برای تمرین با شدت کم و روز یکشنبه نیز برای استراحت است). ما از EMS در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه استفاده کردیم که مجموعا تمام 12 جلسه EMS در فاز قدرتی انجام شد.
این برنامه پشت سر هم با تعداد مناسب جلسات EMS برای ریکاوری نیز امکان پذیر است. (EMS به 48 ساعت برای ریکاوری نیاز ندارد، چرا که نیازمند سیستم عصبی مرکزی نیست؛ این برنامه، ریکاوری سایر عناصر تمرین را نیز بهینه می کند). حجم نیروی انفجاری و سرعت کار باید 7 تا 10 روز پس از اتمام مرحله قدرتی EMS افزایش یابد و همچنین فشار بر سیستم عصبی مرکزی نیز کاهش یابد.
هنگام اضافه کردن EMS به یک برنامه، انتظار می رود حداکثر میزان بازدهی تا دو هفته بعد از زمان شروع تمرین با EMS مشاهده شود.


انتخاب گروه های عضلانی


تمرین قدرتی ایکس بادی خیابان امیر ابراهییمی برای عضلات چهارقلو، عقب ران، ماهیچه ها و راست کننده ستون فقرات انجام می شود. این گروههای عضلانی نقش اصلی را در افزایش قدرت مفصل ران دارند که در بالاترین سرعت، هفت برابر بیشتر
EMS استفاده های زیبایی اندام نیز دارد. EMS مانند تمرین زدن وزنه سنگین، چگالی عضلانی یا "سختی" عضلات را افزایش می دهد. بدن بن جانسون را در نظر بگیرید. اگر شما با دست پشت او زده باشید فکر می کنید که به یک دیوار آجری ضربه زده اید. با این حال او دارای تناسب اندام عالی بود. بدن او مانند آرنولد بدنی "بادکرده" نبود اما به اندازه یک سنگ سخت بود. بنابراین در مورد EMS چگالی و سفتی عضله مطرح است، نه اندازه ان. همچنین در نظر داشته باشید که EMS تنها برای گروه های عضلانی بزرگ قابل استفاده است. یک فرد معمولی مانند یک متخصص نمیتواند از آن در گروههای عضلانی کوچک مثل جلو بازو و پشت بازو و ساق پااستفاده کند. حتی اگر شما بتوانید این کار را انجام دهید این عضلات میچرخند و (مانند قرار دادن ساق پای خود را در یک کفش اسکی)،برای شما کار بسیار سختی خواهد بود.

بدنسازان می توانند از EMS برای تناسب اندام استفاده کنند. مثلا، اگر بالای بدن فردی نسبت به پاهایش ضعیفتر است، می تواند در حالی که متمرکز بر تمرینات بدنسازی بالا تنه شده است ،از EMS برای حفظ اندام پا در این مدت استفاده کند. بنابراین میتواند همه مکانیسم های ریکاوری بدن و سیستم عصبی مرکزی را برای تمرکز بر روی بالا تنه اش بگذارد. در این مدت علاوه بر اینکه هیچ افتی در پاهای خود نمیکند ، بهبود تراکم و چگالی عضلانی نیزحاصل می شود.
چربی سوزی
EMS می تواند به طور موقت یک لایه چربی را در مناطق کوچک بسوزاند. این ترفند می تواند به بدنسازان در مسابقات کمک کند. پس از استفاده از EMS حدود دو میلی متر چربی زیر پوستی که در زیر پدها قرار دارد جابه جا می شود که مشابه اثر جانشینی چربی در نقطه تزریق هورمون رشد است.
از آنجا که لایه چربی یک مکانیسم محافظتی است، دائمی و پایدار نیست و اثر ان طولانی نخواهد بود. بنابراین با شروع خنک شدن ناحیه زیر پد ، چربی شروع به ذخیره شدن می کند.اگر شما در حال حاضر بسیار لاغر هستید و در مسابقات بدنسازی رقابت می کنید، باید از این دستگاه استفاده کنید (احتمالا پشت صحنه) و سپس محل را پوشیده و گرم نگه دارید تا زمانی که روی سکو میروید.