مراکز مجهز به ایکس بادی در ایران – استودیوهای xbody

مراکز مجهز به XBODY در ایران

[us_separator type=”invisible” size=”large”]

بیش از 40 مرکز در تهران و شهرستانها

[us_separator type=”invisible”]
[us_counter target=”12″ color=”custom” custom_color=”#ffffff” title=”شهر در ایران” title_tag=”h5″]
[us_counter target=”45″ color=”custom” custom_color=”#ffffff” title=”استودیو” title_tag=”h5″]
[us_counter target=”120″ color=”custom” custom_color=”#ffffff” title=”مربی فعال” title_tag=”h5″]
[us_counter target=”47″ color=”custom” custom_color=”#ffffff” title=”مربی با مدرک بین المللی” title_tag=”h5″]